Gajak-Toczek, M. (2018) „O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej «Podstawy programowej» (diagnoza)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), s. 108–123. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5667 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).