Morawska, I. (2018) „Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową «Podstawą programową» (i nie tylko)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), s. 124–139. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5668 (Udostępniono: 28 maj 2022).