Bajda, J. i MIchułka, D. (2018) „Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), s. 201–222. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5673 (Udostępniono: 29 maj 2022).