Karkut, D. (2019) „Zdaniem polonistów – reforma w szkole podstawowej w świetle badań własnych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), s. 89–99. doi: 10.24917/20820909.10.9.