Gajak-Toczek, M. (2018) „Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii «Nazywam się…» ”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), s. 170–182. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).