Pieniążek, M. (2020) „Przełamywanie systemowej izolacji. : środkowosłowiańskie dydaktyki literatury i języków ojczystych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), s. 10–26. doi: 10.24917/20820909.11.1.