[1]
M. Gajak-Toczek, „«Wiersze ostatnie» Czesława Miłosza liryczną pieśnią o ludzkich sposobach doświadczania świata”, Studia ad Didacticam SAD, t. 4, nr 140, s. 224–245, mar. 2015.