[1]
J. Waligóra, „«Na początku było Słowo – a na końcu Frazes». Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej”, Studia ad Didacticam SAD, t. 5, nr 161, s. 116–127, mar. 2015.