[1]
K. M. Pławecka, „Fotografia i «mała ojczyzna» − wykorzystanie fotografii dokumentalnej we współczesnej edukacji humanistycznej…”, Studia ad Didacticam SAD, t. 6, nr 195, s. 163–175, lip. 2016.