[1]
M. Gajak-Toczek, „O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej «Podstawy programowej» (diagnoza)”, Studia ad Didacticam SAD, t. 9, nr 259, s. 108–123, grudz. 2018.