[1]
J. Bajda i D. MIchułka, „Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego”, Studia ad Didacticam SAD, t. 9, nr 259, s. 201–222, grudz. 2018.