[1]
K. M. Pławecka, „Samokształcenie w edukacji polonistycznej wobec wyzwań związanych z reformą szkoły oraz opinii ósmoklasistów”, Studia ad Didacticam SAD, t. 10, nr 285, s. 210–227, grudz. 2019.