[1]
M. Gajak-Toczek, „Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii «Nazywam się…» ”, Studia ad Didacticam SAD, t. 9, nr 259, s. 170–182, grudz. 2018.