[1]
M. Gajak-Toczek, „Zdławiony szloch świata. Obraz starości... w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł”, Studia ad Didacticam SAD, t. 11, nr 315, s. 84–99, grudz. 2020.