[1]
N. Z. . Karović i S. D. Polić, „Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola... – nastavni izazovi i ograničenja”, Studia ad Didacticam SAD, t. 11, nr 315, s. 100–109, grudz. 2020.