[1]
J. Waligóra, „Wizja ponadlokalna... O Praktykach czytania Grażyny B. Tomaszewskiej”, Studia ad Didacticam SAD, t. 11, nr 315, s. 165–178, grudz. 2020.