[1]
В. Мићић i В. Вукомановић Растегорац, „Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији”, Studia ad Didacticam SAD, t. 11, nr 315, s. 217–227, grudz. 2020.