Gajak-Toczek, M. „«Wiersze Ostatnie» Czesława Miłosza Liryczną pieśnią O Ludzkich Sposobach doświadczania świata”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 4, nr 140, marzec 2015, s. 224-45, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2008.