Waligóra, J. „Honor Albo Trzy Pojedynki W «Lalce». Lekcja języka Polskiego Jako Wycieczka Antropologiczna”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 4, nr 140, marzec 2015, s. 187-0, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2010.