Karkut, D. „«Takie będą Rzeczypospolite, Jakie Ich młodzieży chowanie» - współczesne Cele Edukacji Historycznej I Obywatelskiej Na Tle Tradycji KEN. Przegląd Stanowisk”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 5, nr 161, marzec 2015, s. 51-64, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2030.