Szymańska, M. „Trzecioklasista «wypasiony», Czyli O kształceniu Kompetencji językoznawczej Na Pierwszym Etapie Edukacyjnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 5, nr 161, marzec 2015, s. 142-51, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2037.