Pławecka, K. M. „Fotografia I «mała ojczyzna» − Wykorzystanie Fotografii Dokumentalnej We współczesnej Edukacji humanistycznej…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 6, nr 195, lipiec 2016, s. 163-75, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3097.