Gajak-Toczek, M. „O kształtowaniu Postaw Patriotycznych Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej W świetle Nowej «Podstawy Programowej» (diagnoza)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 9, nr 259, grudzień 2018, s. 108-23, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5667.