Bajda, J., i D. MIchułka. „Typy Relacji słowo-Obraz W podręcznikach Do języka Polskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 9, nr 259, grudzień 2018, s. 201-22, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5673.