Budrewicz, Z. „«Zamyślmy się, Jaka Ma Być Edukacja W Rzeczach Pospolitych, Aby człowiek Był użytecznym I szczęśliwym»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 10, nr 285, grudzień 2019, s. 3-7, doi:10.24917/20820909.10.1.