Karkut, D. „Zdaniem polonistów – Reforma W Szkole Podstawowej W świetle Badań własnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 10, nr 285, grudzień 2019, s. 89-99, doi:10.24917/20820909.10.9.