Gajak-Toczek, M. „Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii «Nazywam się…»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 9, nr 259, grudzień 2018, s. 170-82, https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988.