Gajak-Toczek, M. „Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii «Nazywam się…»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 10, nr 285, grudzień 2019, s. 170-82, doi:10.24917/20820909.10.16.