Pieniążek, M. „Przełamywanie Systemowej izolacji. : środkowosłowiańskie Dydaktyki Literatury I języków Ojczystych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 10-26, doi:10.24917/20820909.11.1.