Gajak-Toczek, M. „Zdławiony Szloch świata. Obraz starości. W Wybranych Wierszach Desanki Maksimović I Urszuli Kozioł”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 84-99, doi:10.24917/20820909.11.7.