Karović, N. Z. ., i S. D. Polić. „Poema U Nastavnim Programima viših Razreda Osnovnih škola. – Nastavni Izazovi I ograničenja”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 100-9, doi:10.24917/20820909.11.8.