Waligóra, J. „Wizja ponadlokalna. O Praktykach Czytania Grażyny B. Tomaszewskiej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 165-78, doi:10.24917/20820909.11.13.