Kwatera, A., i N. Demeshkant. „Praktyki Pedagogiczne W Szkole Jako Kluczowy element. Uniwersyteckiej Profesjonalizacji Nauczycieli W Polsce”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 179-93, doi:10.24917/20820909.11.14.