Мићић, В., i В. Вукомановић Растегорац. „Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, t. 11, nr 315, grudzień 2020, s. 217-2, doi:10.24917/20820909.11.17.