Waligóra, Janusz. „«Na początku było Słowo – a Na końcu Frazes». Lekcja Pisania aforyzmów W Szkole Ponadgimnazjalnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 5, no. 161 (marzec 22, 2015): 116–127. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2035.