Jasińska, Agnieszka. „Jak objaśniać Gramatykę uczącym Się języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 7, no. 223 (listopad 24, 2017): 67–78. Udostępniono październik 3, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3861.