Pieniążek, Marek. „Komparatystyka systemów Nauczania języków Narodowych. Wprowadzenie”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 8, no. 227 (kwiecień 11, 2018): 6–17. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4144.