Gajak-Toczek, Małgorzata. „O kształtowaniu Postaw Patriotycznych Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej W świetle Nowej «Podstawy Programowej» (diagnoza)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 9, no. 259 (grudzień 11, 2018): 108–123. Udostępniono styczeń 24, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5667.