Karkut, Dorota. „Zdaniem polonistów – Reforma W Szkole Podstawowej W świetle Badań własnych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 10, no. 285 (grudzień 5, 2019): 89–99. Udostępniono maj 28, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6981.