Gajak-Toczek, Małgorzata. „Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii «Nazywam się…»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 9, no. 259 (grudzień 11, 2018): 170–182. Udostępniono styczeń 24, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988.