Gajak-Toczek, Małgorzata. „Spotkania Z Autorytetem Na Lekcjach języka Polskiego W Klasach IV–VI. Refleksje wokół Serii «Nazywam się…»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 10, no. 285 (grudzień 5, 2019): 170–182. Udostępniono styczeń 24, 2022. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6990.