Pieniążek, Marek. „Przełamywanie Systemowej izolacji. : środkowosłowiańskie Dydaktyki Literatury I języków Ojczystych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, no. 315 (grudzień 28, 2020): 10–26. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7722.