Gajak-Toczek, Małgorzata. „Zdławiony Szloch świata. Obraz starości. W Wybranych Wierszach Desanki Maksimović I Urszuli Kozioł”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, no. 315 (grudzień 29, 2020): 84–99. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7728.