Waligóra, Janusz. „Wizja ponadlokalna. O Praktykach Czytania Grażyny B. Tomaszewskiej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, no. 315 (grudzień 29, 2020): 165–178. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7734.