Kwatera, Anna, i Natalia Demeshkant. „Praktyki Pedagogiczne W Szkole Jako Kluczowy element. Uniwersyteckiej Profesjonalizacji Nauczycieli W Polsce”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, no. 315 (grudzień 29, 2020): 179–193. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7735.