Мићић, Вишња, i Владимир Вукомановић Растегорац. „Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, no. 315 (grudzień 29, 2020): 217–227. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7738.