1.
Karović NZ, Polić SD. Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola. – nastavni izazovi i ograničenja. Studia ad Didacticam SAD [Internet]. 29 grudzień 2020 [cytowane 8 grudzień 2021];11(315):100-9. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7729