1.
Мићић В, Вукомановић Растегорац В. Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији. Studia ad Didacticam SAD [Internet]. 29 grudzień 2020 [cytowane 8 grudzień 2021];11(315):217-2. Dostępne na: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7738