Recenzenci

prof., dr hab. Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Jerzy Kaniewski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Urszula Kopeć, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Barbara Myrdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)